Zájmový kroužek „ Holčovický slavíček“ vede ředitelka MŠ Alena Špicarová.

Kroužek bude v pondělí na odpolední směně ředitelky MŠ.

V odpoledních zájmových činnostech mají děti možnost využívat počítač pro zábavné a vzdělávací hry .