Zájmový kroužek „ První krůčky v angličtině „ vede Alexandra Klučarová , která má státnici z anglického jazyka.

V odpoledních zájmových činnostech mají děti možnost využívat počítač pro zábavné a vzdělávací hry .