Mateřská škola Holčovice, okres Bruntál, příspěvková organizace

 

 

Školní vzdělávácí program je vytvořen na období od roku 2018 až do roku 2023.  

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

 

“SLUNCE SVÍTÍ ŠŤASTNÝM DĚTEM”

 

 

 

 


Motto: „Máme své místo na slunci a důležité je,co
vidíme,slyšíme a cítíme srdcem!“

 

Vize mateřské školy:

* tvořit mateřskou školu,kde je klid,kde se dítě cítí dobře,umí se radovat, kde panuje důvěra, kde dítě není přetěžováno , kde je dostatek zážitků a možností k jeho seberealizaci ve všech oblastech

* tvořit školu,která je otevřená rodičovské veřejnosti,která se stává spolutvůrcem programu pro děti a je školou rodinného typu

* mít na zřeteli, že výchova a vzdělávání je založeno na kvalitě mezilidských vztahů v kolektivu dospělých i dětí

* všestranně podporovat tělesný a duševní rozvoj dítěte,přirozeně rozvíjet jeho osobnost v kolektivu vrstevníků, rozvíjet jeho individualitu s celkovým citovým postojem vůči ostatním lidem, okolí, práci, rodině, zdraví, historii – lidovým zvykům a tradicím, k planetě Zemi.

* získat dítě pro spolupráci, poskytovat mu podněty ke zvyšování vzdělávací úrovně,pečovat o jazykový projev dítěte

* přispívat k zajištění zdravého životního stylu dítěte v atmosféře pohody, jistoty a bezpečí,aby si umělo vážit opravdových hodnot v lidském životě a na základě svých individuálních zkušeností získalo základy klíčových, pro život důležitých kompetencí.

Rozvíjet jeho krásu osobnosti, krásu duše, krásu mysli, krásu moudrosti, krásu těla, krásu umění, krásu v nás i kolem nás!

Krása…něžnost…radost…obdiv…nevinnost…to jsou slova,která nás napadnou,když potkáme dítě..

 

Jen si děti všimněte, co je krásy na světě…

 

Jen si děti všimněte,
co je krásy na světě.
Jen se děti rozhlédněte,
co tu kolem kvítí kvete.
Kolik je tu zvířátek,
kolik ptáků, ptáčátek.
A co je tu dobrých lidí,
co si štěstí nezávidí
                                                              J. Čarek

 


Pojďte mezi nás, udělejme si na naše děti čas !


Čas dětství, je čas radostný, veselý, bezstarostný a šťastný. Takové dětství bychom přáli všem dětem a to je cílem i naší práce. Ale je to také čas poznávání, hledání, objevovaní, čas her a přátelství, čas prvních samostatných krůčků.

Zaměřme se na plnohodnotné využití času, který je nám odměřen ke společným hrám, k tomu něco nového poznávat, objevovat, něco nového se naučit. Na všechno v životě máme přidělen jistý čas: na hru, odpočinek i spánek. I dětství má svůj omezený, ničím nenahraditelný a nevratný čas, určený čas máme i na sám život.

Nikdy čas nevrátíme, nikdy nemůžeme dohonit, co jsme jednou zameškali. Žádný čas se nebude opakovat a my se chceme zaměřit na to, aby čas, který stráví děti v naší mateřské škole,nebyl promarněn, abychom ho správně a maximálně využili a poskytly dětem čas na vše,co je pro ně důležité. Děti mají právo, prožít čas svého dětství naplno - v duševní,tělesné i sociální rovnováze.

Děti mohou svůj čas prožít svobodně, v prostředí laskavém, vstřícném a
podnětném.
Cílem nás všech je „ ŠŤASTNÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA“, do které se děti těší a kde jsou spokojeni i jejich rodiče.


Zaposlouchej se …

Svět je plný krás a zázraků. Je tu pro tebe a Ty pro něj. Poznávej ho s námi, raduj se z něj a věř, že můžeš dosáhnout všeho, co si přeješ.Dívej se a nepřestávej žasnout.
A když vyrazíš do světa, je nejlepší chytit se někoho za ruku a držet se pohromadě.Všude kolem sebe můžeš najít kamarády. Dovol jim, aby Ti pomohli a Ty pomoz jim.
Měj rád přírodu,chraň ji pro sebe i druhé. A věř, že tak jako v pohádkách i v našem světě dokáže zvítězit dobro nad zlem.

 

 

 

 

Smích, to je radost a štěstí, které si dáváme navzájem …
 

Úplné znění je k nahlédnutí ve třídě školy.