Akce v říjnu

 

 

Mateřská škola vyhlašuje rodinnou soutěž “Podzimní skřítek”. Hotové výrobky z podzimních přírodnin přineste do MŠ v termínu od 21.10. - 25.10.2019.


SPOZ

 

 

Zveme seniory na oslavu jejich svátku v sobotu 5.10.2019 do obecního domu v 18.00 hodin. K přátelskému posezení se sousedy přispěje hudební pořad pana Břicháčka.
K Vaší pohodě si můžete zazpívat, zatancovat a pochutnat si na domácím občerstvení.

 

Z poštovní schránky mateřské školy…..

 

Nastal den, na který se těšily nejen děti, ale i paní učitelky a ostatní pracovnice MŠ. Ano, tímto dnem bylo pondělí 2.září, kdy se otevřely dveře mateřské školy
s rozestavěnou novou střechou.
I přesto byl slavnostně zahájen školní rok 2019/20 se zapsanými 26 dětmi.
Po přivítání všech pracovníků MŠ, pana starosty obce i rodičů jsme šťastně vykročili vstříc krásným zážitkům při náročné práci ve vzdělávání a výchově těch nejmenších.
Radostně jsme vypustili do světa 40 balónků ve tvaru srdíček jako symbol čtyřicátého výročí trvání této mateřské školy v Holčovicích!
 

 

 

Srdečně zveme všechny rodiče na

 

 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/20v 9:00 hodin do třídy MŠ!
 

 

 

GDPR

Kontakty :

Mateřská škola Holčovice, okres Bruntál, příspěvková organizace
Holčovice 242, 793 71 Holčovice

E-mail: spicarova@tiscali.cz

Mobil : 737242477

IČ: 75029502

www.msholcovice.cz


ID datová schránka: neakrg7


Správce osobních údajů:
ředitelka MŠ Alena Špicarová

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. Aleš Suchánek, e-mail: ales.suchanek@seznam.cz, telefon: 724633964
 

 

Akce v červnu

 


Výlet do přírody

 

Ve středu 12.6.2019 se uskuteční pro děti MŠ půldenní výlet do přírody za dobrodružstvím od 8.00 hodin.

 

Šerpování předškoláků

 

 V úterý 25.6.2019 se předškolákům představí klaun Bob od 16.00 hodin na akci “Šerpování předškoláků”.

 


Z poštovní schránky mateřské školy…

Zápis do MŠ

V úterý 14.5. 2019 se konal zápis dětí do předškolního zařízení pro školní rok 2019/20. Celkem se přihlásilo 8 dětí. Jako upomínku na tento den si děti odnesly
pěkné dárečky, pamětní list a sladkost .

 


Den matek

 

V dalším týdnu v úterý 21.5. se konala v MŠ milá akce. Pozvali jsme maminky na oslavu jejich svátku Dne matek.
Program byl rozdělen do tří částí. V první části děti zahrály maminkám pohádku “O červené Karkulce” doprovázenou veselými písněmi. Druhá část byla věnována pěveckému sborečku “Holčovický slavíček”, kde děti zpívaly a hrály na neobvyklé nástroje.
Ve třetí části rozdaly děti maminkám dárečky, krásné skleněné náhrdelníky, které samy malovaly.
Maminky vyjádřily poděkování, akce se jim moc líbila.

 

Jarní koncertování

 

Stalo se již tradicí, že každý rok na jaře k nám do MŠ zavítaljí mladí muzikanti ze ZuŠ. Stalo se tak ve čtvrtek 23.5. v 9.00 hodin.Doprovázeli je dva klauni, kteří dětem ukázali, co se na koncertu nemá dělat. Hrálo se na klavír, kytary, flétničky, zpívaly se hádankové písničky, zkrátka bylo veselo.
Děti z MŠ poděkovaly žákům za představení zpěvem písně “Přijel cirkus na náměstí”.

 

Odprodej dětských stolů pokračuje

MŠ nabízí k odprodeji za symbolickou cenu dětské stoly, které jsou vhodné i na zahradu. Mají kovovou konstrukci a barevné pracovní desky ( žlutá, modrá, červená, zelená).
Kontakt 737242477

 

Poslední zvonění

SPOZ připravuje akci “Poslední zvonění” pro žáky 9 .třídy ZŠ ve středu 26.6.2019 od 9.30 hodin.
          

 

 

Akce v květnu 2019

 

 

Den otevřených dveří se zápisem do MŠ

 

V úterý 14.5. 2019 proběhne Zápis dětí do předškolního zařízení od 16.00 hodin. Rodiče si mohou prohlédnout prostory MŚ a zapsat své dítě pro školní rok 2019/20.

 

 

Oslava svátku matek

 

V úterý 21.5. proběhne v MŠ oslava svátku matek od 15.30 hodin společně s “HOLČOVICKÝM SLAVÍČKEM”.

 

 

 Hudební interaktivní představení

 


Akce “Já nic, já muzikant” proběhne v úterý 28.5. od 10.30 hodin v MŠ. Pozvání přijali žáci 1. - 3. ročníku ZŠ.

 

 

Pozvání k přátelskému posezení do Obecního domu

 

Pozvánka platí pro rodiny, které se zúčastnily projektu “Rodinka spolu” a splnily zadané úkoly od ledna - května 2019.
Sejdeme se v pátek 31.5. v 17.00 hodin v Obecním domě.


 

Z poštovní schránky mateřské školy…


 

Než půjdu do školy...


Ve čtvrtek 28.3. navštívili předškoláci 1.třídu ZŠ, aby se seznámili s vyučovacím procesem a prostředím školy před zápisem. Pozdravili se s paní učitelkou, kamarády,
a zapojili se hodiny čtení.
Všem přinesli upomínky na tento společný den.


Beseda v knihovně

 

V ůterý 2. dubna nás potkalo milé uvítání v místní knihovně. Pracovnice knihovny vyhověla naší prosbě, a tak jsme si prohlédky místnost knihovny, besedovali
o knihách, o obrázcích, autorech knih i malířích.
Děti zaujalo velké množství knih a systém půjčování. Mohly si prohlédnout dětské knihy a zaposlouchaly se do příběhu o čertech.
Všichni si odnesli pohádkové omalovánky a krásný zážitek.
Paní knihovnice, děkujeme Vám!


Tradiční velikonoční dílna…

 

Pozvání do velikonoční dílny ve čtvrtek 11. dubna přijali rodiče s potěšením. A tak bez rozpaků mohla začít výroba velikonočních věnců z březových větví a vrbového proutí. Zdobilo se vyfouknutými malovananými vajíčky a barevnými pentlemi.
Děti si vyráběly papírové slepičky a kuřátka.
Velikonoční stůl byl jistě plný velikonočních dobrot i krásné ručně vyrobené dekorace, kterou si každý odnesl domů.
Na závěr akce jsme si popřáli veselé velikonoce a hezké jaro!


Den Země v MŠ

 

V úterý 23.dubna plnily děti úkoly z projektu DEN ZEMĚ.
Projekt nás vede k propojení enviromentálních témat pro usilování a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí, třídění odpadů, úspory vody , energie a k šetrnému přístupu dětí k životnímu prostředí.
Děti si prohlížely encyklopedie přírody, zvířat, stromů, ryb, květin… Měly své úvahy o tom, co je dobré, co je špatné pro životní prostředí, hrály ekologické hry, dělaly pokusy , uklízely okolí MŠ. Byl u nich prohlubován zájem o přírodu, její ochranu, a byly motivovány k šetrnému přístupu k přírodě.
Závěrem projektu byla výsadba stromku borovice před MŠ. Děti popřály stromku, ať krásně roste a vyslovily pro něj další splnitelná přání.
Při oslavě ZEMĚ se budeme snažit naší planetě pomáhat, ne jí zatěžovat!

Vyzýváme nás všechny z Holčovic, ukliďme si naši vesnici nejen před a za domem, ale i kousek dál!

 

Odprodej dětských stolů

 

Mateřská škola nabízí k odprodeji dětské stoly s barevnou pracovní deskou od 2.května 2019.
Bližší informace pro zájemce na čísle 737242477
  

 

 

Akce v dubnu 2019


Ve čtvrtek 11.4. proběhne v mateřské škole VELIKONOČNÍ DÍLNA od 15.30 hodin.

 


V úterý 23.4. při plnění projektu DNE ZEMĚ vysadí děti stromek u MŠ v dopoledních hodinách. Chceme pomáhat pečovat o okolní životní prostředí, spoluvytvářet pohodu prostředí a chránit přírodu.

 


V úterý 30.4. proběhne v MŠ dopoledne ČARODĚJNICKÝ REJ s písněmi, skotačením a vařením čarodějnického lektvaru. Odpoledne postaví tátové pro holčičky před MŠ tradiční májku.

 

 

Bubnování v kruhu


Ve středu 13.3. se ozývaly z mateřské školy africké písně doprovázené bubnováním na bubny.
Zkušený bubeník pan Vandi z Holandska přivezl africké bubny různých velikostí a rozměrů, aby mohlo proběhnout BUBNOVÁNÍ V KRUHU s dětmi MŠ a posléze s žáky ZŠ.
Na začátku každý dostal svůj buben, který si hlazením zahřál a mohl si vyzkoušet bubnování. Pak se už bubnovalo podle pokynů v různých rytmech a děti postupně získávaly cit pro rytmus.
Naučily se indiánskou píseň a na africké rytmy si i zatančily.
Akce byla neobvyklou zábavou, velmi originální a přínosná.

 


Byla zima mezi námi…

Ve čtvrtek 21.3. se mateřinkové děti tradičně loučily se zimou a uvítaly jaro. Vynesením BABY ZIMICE, zapálením jí a hozením do potoka, vyhnaly z vesnice všechny chmury a nemoci a budou očekávat jen krásně teplé a zdravé jarní dny!
Držíme palce, ať se jim to podaří!
 

 

 

Akce v březnu 2019

 

 

Ve středu 13.3.2019 proběhne v prostorách MŠ akce BUBNOVÁNÍ V KRUHU. Od 9.30 hodin budou děti z MŠ bubnovat pohádkovým zvířátkům, od 10.30 hodin se žáci 1. - 5 ročníku zapojí do bubnování ve speciálním programu.


Přijde jaro do vsi...


Ve čtvrtek 21.3. budou děti z MŠ tradičně VÍTAT JARO průvodem přes vesnici od 10.15 hodin.

 

 

Pohádka O líném Honzovi trochu jinak...

 


V pondělí 18.2. jsme příivítali žáky 1.-3. stupně ZŠ na divadelní představení "O LÍNÉM HONZOVI" Známou pohádku zahráli herci v moderním pojetím s patřičným vtipem. Odměnou jim byl veselý smích všech zúčastněných a dlouhý potlesk.

 

Den pro mého tátu neuskutečněn, nepřízeň počasí - odloženo
   

 

 

Akce v únoru 2019

 

Druhý týden v únoru, ve čtvrtek 14.2.2019 bude pořádána akce " DEN PRO MÉHO TÁTU”. Tatínkové si přijdou zasportovat a zasoutěžit ve sněhu na školní zahradu v mateřské škole.
Určitě si společně užijeme hezké odpoledne plné smíchu a radosti jako loni.
Tatínkové, těšíme se na Vás!

 


V pátek 15.2.2019 se budou děti fotit od 8.00 hodin.

 


V pondělí 18.2.2019 zveme děti na pohádku “O líném Honzovi” v 10.30 hodin.

 


Mateřská škola se zapojila do projektru ZDRAVÁ 5 Nadačního fondu Albert.
Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro ZŠ a MŠ. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování.
Lektoři seznamují děti ve vzdělávacích blocích zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich zavedení do životního stylu.

 

Náš první vzdělávací blok s dětmi proběhne 25.2.2019 v 9.00 hodin v MŠ.

 


Na konec února nebo začátkem března připravujeme hudební interaktivní představení “Já nic, já muzikant”. Děti budou zpívat,
dirigovat, hrát na nástroje jako heligon, housle, basu, trubku, dudy, píšťalu, flétnu …
Pozveme i žáky 1. stupně ZŠ, termín bude upřesněn na školských zařízeních.

 

 

Z poštovní schránky mateřské školy…

Koledníci z MŠ přišli s písní na rtech “My tři králové jdeme k vám” popřát zdraví a štěstí v roce 2019 na obecní úřad, do obchodu a na poštu.
Dětské přání je samozřejmě na dálku posíláno i všem v našich krásných Holčovicích.

 

 

Projekt “ R O D I N K A S P O L U"

Mateřská škola připravila a vyhlásila projekt "RODINKA SPOLU” od 25.1. - 15.5.2019
Naším cílem je , aby rodina společně trávila čas, prožila radost, zábavu, posílila vzájemné vztahy a spolupráci s MŠ. Rodiny během doby budou plnit společně zadané úkoly, předkládat k nahlédnutí splněný úkol např. foto. Za splněné úkoly dostanou srdíčka do svého školního pasu.
Všechny rodiny, které získají 5 srdíček, převezmou hodnotné ceny pro celou rodinu na společné akci v květnu.

 

LEDEN:
Zavěsit krmítko a krmit ptáčky po celou zimu.

ÚNOR
Sportuje celá rodina na sněhu - stavba sněhuláka, iglú apod.

BŘEZEN
Návštěva knihovny, přečíst dětem knihu.Stavíme s tátou ze stavebnice a tak se nám to povedlo!

DUBEN
Namalovat kraslici, uplést tatar - přinést do MŠ. S tátou jsem byl na pomlázce.

KVĚTEN
Turistická vycházka s celou rodinou.

KAŽDÁ RODINA VYHRÁVÁ, PROTOŽE SPOLEČNĚ STRÁVENÝ ČAS JE NEJVĚTŠÍ VÝHROU!
 

 

 

Akce v lednu 2019

 

MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM, ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ VINŠUJEME VÁM…

V pondělí 7.1.2019 budou děti z MŠ koledovat od 10.30 hodin v tříkrálovém průvodu vesnicí.


Z poštovní schránky mateřské školy...

 


VÁNOČNÍ STROM ŠTĚSTÍ…

Vánoční strom je jedním ze symbolů vánočních svátků, patří k jejich tradici. Takový strom stojí i před MŠ . Děti i rodiče si na něj zavěšují různé vánoční ozdoby, aby je provázelo štěstí v nadcházejícím čase!
Zveme i Vás ostatní, přijďte si zavěsit své štěstí!

 


VÁNOČNÍ JARMARK V OBCI


Víte, proč se předškoláci těšili na sobotu 8.12.2018 ? Sešli se, aby rozdávali v předvánočním čase radost a potěšení všem lidem. Vystupovali ti, kteří navštěvují v mateřské škole pěvecký sbor “ Holčovický slavíček”. Zpívali písně o zimě, vánocích, přednášeli básně o Ježíškovi. Na závěr svého programu rozezpívali všechny přitomné
s vánočními koledami.
Děkujeme za krásný zážitek .

 


ZA POHÁDKOU “MACH A ŠEBESTOVÁ”

V úterý 11.12. si děti vychutnali veselou a barevnou divadelní pohádku “Mach a Šebestová - slušné chování”. Díky dvěma hercům se účastníci stali součástí oblíbeného večerníčku od Miloše Macourka.
Smích dětí i dospělých provázel celé představení.
Jsme rádi, že se rodiče dokázali zastavit v tom předvánočním shonu a spěchu a přišli se mezi nás potěšit.
 

 

 

Akce v prosinci


V úterý 11.12.2018 zveme děti i rodiče na veselou a barevnou divadelní pohádku" Mach a Šebestová - slušné chování" do mateřské školy v 16.00 hodin.
Díky dvěma hercům se účastníci stanou součástí oblíbeného večerníčku od M. Macourka.

 

 

V sobotu 8.12.2018 budou přesdškoláci vystupovat s kulturním programem na VÁNOČNÍM JARMARKU od 14.00 hodin.

 

 

Z poštovní schránky mateřské školy …


MARTIN JEDE, ZIMU VEZE...

Ani letos tomu tak nebylo. Již několik let čekáme na tento den, že Svatý Martin přijede na bílém koni.
Tradiční “Svatomartinský průvod” vyrazil 12.11.2018 v 17.00 hodin z holčovického parku směrem k mateřské škole.
Přesto dobrá nálada a rozjásaná dětská očka v záři světýlek nenechala nikoho na pochybách, že si tento den krásně užijeme.
A opravdu . Čekala na nás tanečnice Verča, která měla pro děti připravené zpívánky a tancovánky. Všichni se rádi zapojili a s Verčou patřičně skotačili.
Bývá zvykem, že mateřská škola je výbornou hostitelkou a tak nikdo nepřišel zkrátka. Rozdávaly se plněné martinovské rohlíčky s lahodným čajem..
Jsme rádi, ža na této akci bývá velká účast , proto nezapomeňte, že příště začínáme ve stejný čas...

 

 

 

Akce v listopadu 2018

 

NA SVATÉHO MARTINA, KOUŘÍVÁ SE Z KOMÍNA ...

 

V pondělí 12.11. 2018 proběhne v obci Svatomartinský průvod. Sraz bude v 17.00 hodin v holčovickém parku. V přízemí MŠ oslavíme tento podvečer podzimními písničkami a tancovánkami. Účastníci se mohou těšit na tradiční dobré občerstvení.

 


ŠKOLA HROU ...


V měsíci září byla v MŠ vyhlášena rodinná soutěž “O nejkrásnější podzimní náhrdelník”. Akce se zúčastnilo celkem 19 rodin s krásnými originálními výrobky.
Ocenění a hodnotné ceny si rodiny převezmou na společném předvánočním posezení v MŠ 10.12.2018.
 

 

Akce v říjnu

 

Podzimní rodinná soutěž

 

Mateřská škola vyhlašuje rodinnou soutěž “ NEJKRÁSNĚJŠÍ PODZIMNÍ NÁHRDELNÍK ”. Hotové výrobky můžete přinést do MŠ v termínu od 15.10. - 19.10.2018.
Z podzimních náhrdelníků uspořádáme výstavu a věříme, že nás potěší!
Na zúčastněné rodiny budou čekat krásné ceny.
 

 

 

Sluníčko, sviť šťastným dětem

 

 

Zahájení školního roku proběhlo ve třídě MŠ za velké účasti rodičů. Bylo přijato 7 nových dětí a celkem je zapsáno 26 dětí ve věku 3 - 6ti let.Ředitelka školy přivítala všechny přítomné včetně starosty obce a představila personál školy.
Pracovnicím popřála šťastné vykročení do nového školního roku, pevné zdraví a kvalitní výsledky v náročné práci při výchově a vzdělávání dětí.
Jako upomínku na tento den dostaly děti balíčky s pamětním listem, omalovánkou, pastelkami, pexesem, bublifukem a čokoládou.
Personálu byly předány bomboniéry pro sladké vykročení do školního roku 2018/19.
Na závěr slavnostního zahájení se všichni přesunuly před budovu MŠ, kde děti vypouštěly do světa balónky s přáníčky. V tento okamžik se dětem rozzářily oči
a s hlavou zakloněnou k nebi mávaly na pozdrav, aby balónky doletěly co nejdál. Po chvíli byly vysoko v oblacích vidět jen barevné tečky.
Děkujeme rodičům za velkou účast a budeme se těšit na další vstřícnou spolupráci.

 

 

Nadstandartní aktivity


Zájmové kroužky


Od října budou na škole probíhat tyto zájmové kroužky


Pěvecký sbor “Holčovický slavíček”
První krůčky s angličtinou
Hasičský kroužek

Zájmové kroužky budou pro děti zdarma, chceme rozvíjet jejich krásu osobnosti, krásu pohybu a těla, krásu mysli, moudrosti, krásu umění a duše, krásu v nich i kolem nás!
 

 

Slavnostní zahájení školního roku 2018/19


V pondělí 3.9.2018 proběhne v MŠ slavnostní zahájení šk. roku 2018/19 od 9.00 hodin.
Srdečně zveme rodiče s novými dětmi i rodiče dětí, které již MŠ navštěvovaly.
Děti dostanou krásné upomínky na tento den a budeme vypouštět balónky s práníčky do světa.
Těší se na Vás celý kolektiv pracovnic z mateřské školy v Holčovicích

 

 

 

Akce v červnu

 

V pátek 1.6.2018 bude oslava DNE DĚTÍ od 13.30 hodin v areálu zahrady MŠ na stanovištích i v areálu ZŠ. Více určitě popíše ZŠ.

 


V úterý 26.6. proběhne v mateřské škole “STUŽKOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ” v 16.00 hodin.
Zavítá mezi děti kouzelník a vyčaruje jim pohádkový svět.

 


"Poslední zvonění" pro žáky ZŠ se uskuteční v pátek 29.6.2018 v ZŠ od 9.30 hodin.

 


Co jsme prožili v mateřské škole v měsíci květnu…

 

Ve středu 2.5. 2018 proběhl od 16.00 hodin v mateřské škole Zápis dětí do předškolního zařízení. Celkem se zapsalo 6 dětí pro školní rok 2018/19.
Jako upomínku na tento den dostaly děti Pamětní list, maňáska a sladkost v podobě Kočičích jazýčků.
Maminky naslouchaly pokynům a chodu mateřské školy, tatínkové si s dětmi hrály. Věřte, že se nikomu nechtělo odcházet domů.
Budeme se na Vás těšit 3.září 2018!

 


Ve čtvrtek 17.5. jsme pozvaly do mateřské školy maminky na jejich oslavu DNE MATEK. Setkání proběhlo ve sváteční atmosféře, kde děti maminky potěšily písněmi, básněmi a muzikálovou pohádkou O Budulínkovi.
Třešničkou na dortu bylo předání dárečku maminkám se sladkou pusou. Děti namalovaly na porcelánový hrníček srdíčko z lásky.

 


V úterý 22.5. se děti těšily na spolužáky ze Základní umělecké školy. To proto, že proběhlo “Jarní koncertování” v mateřské škole. Žáci hrály na klavír, kytaru i klávesy.
Zazpívali veselé písničky s doprovodem na nezvyklé"hudební nástroje”, jako kladivo, prkénko sklenice, vařechy.
Děkujeme za vystoupení a budeme se těšit na další setkání.


 

 

Akce v květnu

 

 

V úterý 17.5. 2018 zveme maminky, babičky i tetičky na oslavu jejich svátku do mateřské školy v 15.30 hodin.Připravili jsme pro Vás s dětmi bohatý kulturní program pro hezké prožití svátečního dne.

 

 

Ve čtvrtek 3.5.2018 proběhne ZÁPIS DĚTÍ do mateřské školy pro školní rok 2018/19 od 16:00 hodin.
Vážení rodiče, milé děti, zveme Vás do mateřské školy a budeme se těšit!

 

 


Z poštovní schránky mateřské školy….

 

Pohádkové dopoledne

 

Kdo by se netěšil na pohádku? Nu řekněte ? Snad nikoho takového neznám.
Proto jsme byli v očekávání, když v úterý 10.4. 2018 k nám zavítali herci z Hodonína s pohádkou Tři prasátka. Příjemné dopoledne s námi prožívali i žáci
1. - 3 ročníku ZŠ.
Netradičně pojatá známá pohádka v nás vyvolala bouři smíchu, veselého zamyšlení i potlesku.
Rozcházeli jsme se s pěknými pocity a budeme se těšit na další společnou akci.

 


Akce s čarodějnicemi proběhne až 30.4. dopoledne, taktéž stavění májky před MŠ odpoledne.
 

 

 

Akce v dubnu 2018

 

 

V úterý 10.4. proběhne v MŠ pohádkové dopoledne.
Program zpestří herci z divadla Řád červených nosů, kteří přijedou zahrát podádku “Tři prasátka” v 11.00 hodin. K této příležitosti jsme pozvali i žáčky z 1.třídy ZŠ


V pondělí 30.4. bude dopoledne v MŠ patřit čarodějkám a čarodějům. Jejich rej s písněmi, soutěžení, čarováním a vaření bylinkového čaje obohatí dětský svět a přispěje ke krásným zážitkům dětí.
 

Poslední dubnový den postaví tatínkové odpoledne tradiční májku před MŠ.
 

 

 

 

Akce v březnu 2018

 

 

 V pondělí 12.3.2018 proběhne BESEDA S HASIČI v 10.30 hodin v jejich klubovně.


V úterý 20.3.2018 oslavíme velikonoční svátky muzikálovou pohádkou "JAK MALOVALI VAJÍČKA” v 15.30 hodin.

Ve středu 21.3.2018 budou děti z mateřské školy VÍTAT JARO VE VSI od 10.15 hodin.
 

 

Akce únor 2018

 

 

Den pro mého tátu…

 

V úterý 13.2. 2018 pořádá MŠ odpoledne v 15.30 hodin zábavnou akci “ Den pro mého tátu” na školní zahradě.
Tátové i dědečkové budou mít možnost si zavzpomínat na svá dětská léta, zaskotačit si, zasoutěžit, zasportovat a předvést své praktické dovednosti.
 

 

Z pohádky do pohádky...


V úterý 20.2.2018 zahrají herci z divadélka “Řád Červených nosů” lidové pohádky pro děti z MŠ a žáky ZŠ. Začátek představení bude v 11.00 hodin v MŠ.

 

Masopustní rej

  Ve středu 21.2.2018 zveme všechny děti ve 13.30 hodin do tělocvičny na tradiční “MASOPUSTNÍ VESELÍ”. Těšíme se na Vás i Vaše veselé masky!
  Dobré občerstvení, spousta zajímavých her a soutěží s odměnami přispějí k dobré atmosféře celé akce.
 

 

Ve středu  21.2.2018 se budou děti fotit od 10.15 hodin v MŠ. 

 

 

Ředitelka MŠ Vám všem přeje šťastný Nový rok 2018 protkaný pevným zdravím a rodinnou pohodou. 

 

Akce v prosinci 2017

 

V úterý 12.12. proběhne v MŠ “Vánoční cinkání” od 15.30 hodin.Děti si připravují pro rodiče program složený z písní, koled, básní i zimních říkadel. Nebude chybět ani dramatizace veršované pohádky "Paleček a jeho kamarádi”.
Ve vánoční dílně se budou vyrábět vánoční svícny a ozdoby na stromeček z keramické hlíny.
Přijďte se mezi nás vánočně naladit a potěšit!
 

 

 

Akce v listopadu 2017

 

Za písničkou s lampionovým průvodem

V pondělí 13.11.2017 se uskuteční lampionový průvod v 17.00 hodin od parku Holčovicích. V přízemí MŠ všechny přítomné potěší svým písničkovým programem děti z MŠ a žáčci se ZŠ.
Martinovskými rohlíčky s čajem budou obdarovány děti, pro dospělé se připravuje sváteční punč.
Přijďte se snámi pobavit a přivítat Martina na bílém koni.

 

 

Z poštovní schránky mateřské školy…

 

Podzim v MŠ

 

Podzim hraje všemi barvami a nabízí nám v přírodě plno změn.
Pro děti je podzimní období škálou rozmaru a dovádění, pozorování, vyprávění si a učení .Obklopuje nás krásná příroda a kopce ze všech stran, proto v naší mateřské škole využíváme k podzimním radovánkám - přímé pozorování překrásné škály barev v přírodě, skáčeme do hromady listí, válíme se ve spaném listí, ochutnáváme čerstvé podzimní ovoce a zeleninu, prácujeme s přírodninami, hrabeme listí na školní zahradě, soutěžíme s podzimníčky, pouštíme draky, nebojíme se procházet v drobném podzimním děštíku.
Zkrátka, věřte nám, podzim si užíváme plnými doušky.
 

 

 

Akce v říjnu 2017


Tradiční rodinná soutěž “ NEJKRÁSNĚJŠÍ, NEJMILEJŠÍ, NEJVTIPNĚJŠÍ PODZIMNÍČEK”
Hotové výrobky si děti mohou přinést do MŠ v termínu od 23.10. - 31.10.2017.
Těšíme se na Vaše originální PODZIMNÍČKY z darů naší přírody.
 

 

 

Změna provozu mateřské školy od 4.9.2017

 

Provoz v mateřské škole bude začínat od 7.00 hodin a končit v 15,30 hodin.

 


Slavnostní zahájení školního roku 2017/18

 

Slavnostní zahájení školního roku 2017/18 proběhne v MŠ v pondělí 4.9.2017 od 9.00 hodin.
Děti, které MŠ již navštěvovaly mohou přijít od 7.00 hodin.
Na zahájení zveme srdečně všechny rodiče!
 

 

 

Akce červen 2017

 

 

 

SVATOJÁNSKÁ NOC...

V pátek 23.6. se mohou předškoláci těšit na Svatojánskou noc s přespáním v mateřské škole. Sraz bude v 19.00 hodin a cestou za pokladem si užijí nevídaná překvapení .

 

 

KDO SI POČKÁ, TEN SE DOČKÁ...

Dalším setkáním pro předškoláky, kteří opustí po prázdninách mateřskou školu, bude akce "Kdo si počká, ten se dočká". Je to veselý příběh o cestě za poznáním

s pasováním na školáky.
Akce proběhne 28.6. od 15.30 hodin.

 

 

PŘÍRODA JE NÁŠ KAMARÁD...


V úterý 20.6. jsme připravujeme pro dětí půldenní výlet do přírody a zavedeme je až do daleké Afriky. Na farmě Bellama si prohlédnou muzeum s různými druhy vycpaných zvířat a zavítají i do ZOO parku.
Při opékaní buřtu si budeme povídat o zvířatech, jejich životě ve volné přírodě a prožívat si zajímavé zážitky.
Na výlet vyrazíme v 8.00 hodin od mateřské školy.

 

 

 

DEN RODIN

Naše mateřská škola se rozhodla svátek maminek oslavit trochu netradičně. Sešli jsme se celé rodiny na školní zahradě a tuto akci jsme nazvali DEN RODIN. Nejprve děti potěšily maminky tanečním vystoupení do kterého nakonec zapojily i je. Přednesem básní vyznaly maminkám jejich lásku a poděkovaly za starostlivost. Dáreček, kosmetická kabelka ručně malovaná dětmi, udělala velkou radost a mnoha maminkám dojetím ukápla i slzička.
Potom se rodiny vydali na cestu plnou překvapení. Nejprve si vyzkoušeli, jak se věší prádlo se zavázanýma očima. Někteří tatínkové se přiznali, že to dělají poprvé
a maminky i děti si pochvalovaly, jak jim to jde. Na dalším stanovišti si oblékli zástěru, kuchařskou čepici, dali dobrotu na vařečku a odnesli ji do hrnce. Děti si pak z hrnce nabrali vařečkou bonbón a snědly ho. Na sluníčkové zahradě přeskakovali květiny, prolézali tunelem a cvičili na zajímavé překážkové dráze.
A pak došlo na stavbu domu. Po dlouhé asfaltové dráze vozili na kolečkách cihly z papíru a postavili velký dům, aby se do něj všichni vešli.
Na závěr si svázali rodiny ruce a nohy a společně nakreslili velké červené srdce.
Samozřejmě nechyběla sladká tečka v podobě zákusku se šlehačkou posypaného čerstvými malinami a borůvkami. Žízeň se zaháněla pitím ovocného džusu a minerální vody.

Náš záměr se splnil. Užít si jeden druhého, prožít jedno odpoledne bez starostí a spěchu .
Poděkování patří všem zaměstnancům mateřské školy, kteří se na tuto událost pečlivě připravovali a celá akce se díky nim vydařila.
Budeme se těšit na další setkání!


ZLATÝ HOLČOVICKÝ SLAVÍČEK


Kdo šel kolem mateřské školy 23.května v 15 hodin, určitě zaslechl přes otevřená okna radostný dětský zpěv. Víte proč? Chystala se totiž generální zkouška desátého, jubilejního ročníku o zlatého slavíčka.
Úvodní píseň “Zpívejme si zpívejme a mějme se rádi” vtáhla všechny přítomné do krásné pěvecké atmosféry.
Soutěž proběhla ve třech kategoriích a přihlášeno bylo rekordně 21 zpěváčků. Pěvecké výkony byly velmi zdařilé a porota měla často zamotanou hlavu.
Ve složení p.uč. Ledvinková, p. uč. Jantošová a Stiborská Adélka, rozhodla porota o tomto umístění :

I. Kategorie II. Kategorie III. Kategorie

1. Pepíček Kudlacz 1. Tomášek Jurečka 1. Amelka Špicarová
2. Sofinka Holinková 2. Pavlíček Šebesta 1. Nikolka Mikalová
2. Denisek Krystyn 3. Viktorka Kurzová 1. Petřinka Sedláčková
3. Emilka Kurzová 1. Anetka Svobodová
3. Áronek Kunovský 1. Dominiček Horák
1. Alešek Fleger
2. Matyášek Holinka
3. Tomášek Dvořák

Vítězové soutěže “ Holčovický zlatý slavíček” i ostatní učinkující dostali diplomy a hodnotné upomínkové ceny. Tento jubilejní ročník svědčí o velkém zájmu zpěváčků, pohodové atmosféře a příslibem pro další ročník 2018 !

 

 

 

Akce v květnu 2017

 

 


Mamince z lásky...

 

V úterý 16.5. proběhne oslava Dne matek v 15.30 hodin na zahradě MŠ. Zveme celé rodiny!
Můžete očekávat zajímavé odpoledne plné legrace a smíchu.

 

 

 

Zazpívej mi, slavíčku...

 

V úterý 23.5. se všichni zpěváci mohou těšit na soutěž “Holčovický zlatý slavíček”. Začátek je v 15.30 hodin.
Účastníci budou rozděleni do 3 kategorií. Vítězové obdrží hodnotné ceny a pro zúčastněné jsou připravené milé upomínky.

 

 


Velikonoce s loutkovým světem…


Ve středu 12.4. zavítali do mateřské školy herci z Ostravy s originálními loutkami . Netradičním způsobem zapojili děti do velikonočních zvyků a tradic. Zábavným a veselým vyprávěním připomněli dětem, jak se velikonoce slavily dříve a jak se slaví dnes. Pomocí loutek a pěkných divadelních kulis uvedli děti do velikonočního příběhu. Připravili pro ně kombinaci pohádky, recitace, zpívání a hravého tvoření.
Program byl plný očekávání, překvapení, tematicky zaměřeného zpívání jarních písniček i velikonočních koled.
Loutkový svět byl opravdu světem fantazie, poučení a tvoření. Inspiroval nás, potěšil a rozdával radost…
 

 

 

Akce v dubnu 2017

 

 

Velikonoce tak trochu jinak...

Ve středu 12.04. si užijeme odpoledne s rodiči a dětmi od 15.30 hodin s programem Velikonoce s loutkovým světem. Těšíme se na velkou účast!

 

 

Focení dětí

Ve středu 19.4. se budou děti fotit v mateřské škole od 8.00 hodin.

 

 

Stavění májky

V pátek 28.4. budou tatínkové stavět májku před MŠ.

 

 

Byla zima mezi námi, ale už je za horami...

V úterý 21.3. se děti loučily se zimou a vítaly jaro. Vyrobily babu ZIMICI, kterou vynesly z vesnice, zapálily a vyhodily do potoka. Naposled jí přednesly báseň “Zimo, zimo, táhni pryč” a do mateřské školy se vracely se zpěvem jarní písničky.

 

 

Návštěva 1.třídy


Ve čtvrtek 23.3. navštívili předškoláci z MŠ 1.třídu v ZŠ. Prohlédli si budovu školy a zaposlouchali se do pohádky O řepě, kterou jim přečetli prvňáčci. Společně si ji zahráli a plnili zadané úkoly. V posluchárně na interaktivní tabuli si prohlédli farmu se zvířaty a poznávali jarní květiny. Na závěr si všichni zazpívali písničku “ Když jsem já sloužil “ a děti předaly prvňáčkům, paní učitelce i asistence dárečky.
Budou se těšit na další setkání.
 

 

 

Akce v březnu 2017


V úterý 21.3.2017 budou děti z MŠ vítat jaro od 10.15 hodin průvodem přes vesnici. Se zimou se rozloučí zpěvem písní za doprovodu hudebních nástrojů. Babu Zimici spálí a vyhodí do potoka,
aby z vesnice zmizela.
 

 

 

Akce v únoru 2017


V pondělí 27.2.2017 přijedou do tělocvičny ZŠ “ Klauni na volné noze” ve 13.30 hodin. Svým dvouhodinovým prograqmem zpestří akci “ Masopustní karnevalové veselí”.
Srdečně zveme všechny děti v maskách!


V pátek 10.2.2017 připravila MŠ pro žáčky z 1.třídy “Sněhánkový den” od 10.00 hodin.

 

Z poštovní schránky mateřské školy…


Na pondělí 9.1.2017 se těšily děti nejen z MŠ , ale i ze ZŠ. Chcete vědět proč? Třída MŠ se proměnila v malé divadlo, kde se princ Bajaja projížděl na vraném koni a statečně bojoval s drakem. Do děje pohádky se mohly zapojit i děti a pomoci vysvobodit princeznu.
Pohádka byla doprovázena pěknými písněmi doprovázenými hrou na kytaru.
 

 

 

Akce v lednu 2017


V pondělí 9.1.2017 se mohou děti těšit na loutkovou pohádku Princ Bajaja. Začátek bude od 10.30 hodin. Pozvání jsou žáčci z 1.2.a 3.ročníku ZŠ.

 

V sobotu 28.1.2017 budeme v obci vítat nové občánky v 10.00 hodin na obecním úřadě. Rodiče obdrží písemné pozvání.
 

 

 

Nastal přeradostný čas - aneb vánočnění…

V úterý 6.12. proběhla v mateřské škole “ Čertí besídka” od 15.30 hodin. Rodiče přivítali malí čertíci s krásným kulturním programem plným básní, písní a čertího tančení. Akce byla v pohodové atmosféře
s vyhlášením cen za rodinnou soutěž “Talíř plný podzimu”. Děti obdržely společenskou hru “Kloboučku, hop”, aby si mohly s rodiči krátit dlouhé zimní večery.
Ve vánoční dílně si všichni vytvořili na památku čertíka a několik vánočních ozdob. K dokonalosti celé akce přispělo dobré vánoční občerstvení .

 

 

 

Akce na prosinec

 

V úterý 6.12.2016 bude plná mateřská škola čertíků, čertic i čertů. Od 15.30 hodin proběhnou ve třídě “ČERTÍ RADOVÁNKY” . Zveme rodiče na čertovské kulturní vystoupení “Pekelné řádění a dovádění”.
V čertí dílně se budou vyrábět čertovské výrobky, popíjet čertí čaj, pojídat čertovské věnečky, takže se máte na co těšit. Přineste si s sebou veselou čertovskou náladu.


 

Jak nám létal drak “Listopaďák"

 


I když nastal listopad, byly začátkem jmenovaného měsíce krásné prosluněné dny se sympatickým větříkem. Proto se paní učitelky s dětmi rozhodly pouštět na školní zahradě papírového draka “Listopaďáka”.
Dětem dělal obrovskou potěšení, lítal na kopci mezi stromy a věřte, zjevně si to všichni společně užívali.
Na radostmé chvíle budou děti vzpomínat s dračím diplomem, který si odnesly domů.


Lampiónové setkání s pohádkou

 


Na pondělí 14.11. se těšily všechny děti. Od 17.00 hodin začínalo "Lampiónové setkání s pohádkou”. Děti s rodiči přišly k mateřské škole s rozsvícenými lampióny a tam je přivítala ředitelka mateřské školy.
Přednesenou krátkou básní navodila světýlkovou atmosféru. Průvodem kolem obecního úřadu po chodníku k mateřské škole svítilo mnoho světýlek, které rozjasnily prostor palouku s broučky.
Tam je děti za zpěvu ukolébavky uložily do postýlek k zimnímu spánku a rozloučily se s podzimem. Poděkovaly mu za pohostinnost, barevnost a sladké plody.
A to už honem všichni pospíchali na loutkovou pohádku “ Kašpárkova podzimní dobrodružství.”
Po skončení pohádky, všichni ocenili herecký výkon dlouhým potleskem. Opravdu se všem líbila. Na závěr celé akce si děti pochutnávaly na martinovských rohlíčcích s čajem a dospělým byl nabídnut sváteční punč.
Děkujeme za pěknou podvečerní akci!
 

 

 

Akce v listopadu 2016

 

{lang: 'cs'}