Stanovisko ředitelky mateřské školy.

Vážení rodiče, provoz naší mateřské školy jsme zahájili 25.5.2020. Vzhledem k Metodice MŠMT a ochraně zdraví dětí a zaměstnanců školy stanovuji tyto podmínky:

1. Podmínkou přijetí je vyplněné Čestné prohlášení, dítě bez známek jakéhokoliv onemocnění.

 

2. Roušky nejsou pro děti a zaměstnance povinné při pobytu v MŠ, ani na zahradě. V případě, že budete vyžadovat roušku u Vašeho dítěte, nahlaste to paní učitelce a vybavte dítě 2 - 3 ks roušek v igelitovém sáčku s podpisem.

 

3. Dle Metodiky budou přednostně přijímány předškoláci a děti rodičů zastávající pracovní pozice .

 

4. Bude prováděn ranní filtr s měřením teploty. Rodiče předají dítě učitelce školy a nebudou se shromažďovat v prostorách MŠ, aby se omezil kontakt s více lidmi najednou.

 

5. V případě příznaků onemocnění dítěte, budeme ihned kontaktovat zákonné zástupce.

 

Sledujte naše webové stránky, budeme zde průběžně informace doplňovat.

Děkuji za spolupráci , pochopení a těším se na Vás!

Alena Špicarová, ředitelka MŠ
 

 

 

Rozloučení s mateřskou školou - „Školní taškařice“

Ředitelka Alena Špicarová srdečně zve všechny rodiče a děti a personál mateřské školy na rozloučení s mateřskou školou pod názvem
„ŠKOLNÍ TAŠKAŘICE“.

Sraz bude 29.6.2020 před MŠ od 15.30 hodin.
MOC SE NA VÁS VŠECHNY BUDU TĚŠIT!

 

 

Poděkování

Oznamuji s hrdostí a potěšením, velmi milou zprávu ohledně pracovnic mateřské školy Kateřinky Dresslerové a Adélky Stiborské, které šily ochranné roušky nejen pro občany a děti z Holčovic, ale i do nemocnic, domovů seniorů a ostatním lidem po celé republice.
Za tuto záslužnou práci dostaly vřelé poděkování z prezidentské kanceláře s vlastnoručním podpisem pana prezidenta Miloše Zemana.

Milé kolegyně, také Vám vyjadřuji srdečné poděkování a vážím si Vás!
Děkuji za prezentaci mateřské školy v Holčovicích.
S úctou k Vám Alena Špicarová, ředitelka 

 

 

 

Milé děti a milí rodiče.

Uplynula zase nějaká doba, proto se Vám připomínám s tím, že na Vás stále myslím!

Jsem ráda, že jste všichni v pořádku, užíváte se v pohodu a štěstí v rodinných kruzích a dopřáváte si hojnost krásných prožitků.

Chci k tomu také trošku přispět, proto ode mne očekávejte 3 dopis pro Vás - pro všechny rodiny!

Bude obsahovat sešity aktivit, aby si děti zábavným způsobem procvičily logické myšlení, mohly si vybarvovat obrázky, vystřihovat a doplňovat příběhy podle své fantazie.

Pro starší děti jsou úkoly složitější - náročnější vystřihovánky, nalepování, skládání obrázků a zdobení samolepkami. S hotovými výrobky si mohou děti hrát.
Všechny aktivity podporují kreativitu, jemnou motoriku a vizuální myšlení.

Přeji Vám k tomu hodně trpělivosti a potěšení při dobře odvedené zábavné práci, rodinnou spokojenost a porozumění!

Jsem také ráda, že máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si s nimi, sdílet a pozorovat jejich drobné každodenní pokroky, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout a radovat se z nich!
Určitě si každý den zazpívejte z plných plic pro vnitřní pohodu, potěšení srdce a lásku.

Vždyť dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné!
A věřte, že naše děti si to opravdu zaslouží!

Ať jsou s Vámi dny jako malované a protkané hřejivým sluncem!
Vaše ředitelka Alena Špicarová
 

 

 

 

Zápis dětí do mateřské školy online

 

Vážení a milí rodiče.
Zápis dětí do mateřské školy v Holčovicích pro školní rok 2020/21 proběhne online.Tentokráte fyzicky bez dětí i bez rodičů.

 

Prosím, přihlaste se v termínu do 4.5.2020, na telefonní číslo 737242477, zda budete mít zájem přihlásit dítě do našeho předškolního zařízení a abychom se domluvili na formě zaslání potřebných tiskopisů k vyplnění.

 

Vytváříme mateřskou školu, kde je klid, kde se dítě cítí dobře, může se radovat, kde panuje důvěra, kde není přetěžováno, kde má dostatek zážitků a možností k jeho realizaci .
Škola má vypracovanou koncepci zaměřenou na environmentální výchovu a těžištěm programu je vytvářet základní aktivní postoj k přírodě, k životu, ke kultuře, umění ke světu.
Je zpracován v integrovaných blocích a tématech pod názvem „Slunce svítí šťastným dětem“.

 

* Snažíme se vytvářet mateřskou školu, kde je klid, kde se dítě cítí dobře, může se radovat, kde panuje důvěra, není přetěžováno, kde má dostatek zážitků a možností k jeho realizaci.
* Chcete vytvářet školu, která je otevřená rodičovské veřejnosti a školu rodinného typu.
* Přispíváme k zajištění zdravého životního stylu dítěte v atmosféře pohody, jistoty, bezpečí, aby si umělo vážit opravdových hodnot v lidském životě.
* Všestranně podporujeme tělesný a duševní rozvoj dítěte, přirozeně rozvíjíme jeho osobnost v kolektivu vrstevníků, individualitu s celkovým citovým postojem vůči rodině, ostatním lidem, zdraví, okolí , práci, historii - lidovým zvyků a tradicím, k planetě Zemi.

 

* Rozvíjíme tak jeho krásu osobnosti, krásu duše, krásu mysli, krásu moudrosti, krásu těla, krásu umění, krásu v nás i kolem nás!

 

Těšíme se na pěknou spolupráci! Máme své místo na Zemi a důležité je, co vidíme, slyšíme a cítíme srdcem!
  

 

 

ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ

 

Vážení rodiče,
pokud zůstáváte doma se svým dítětem mladším 10 let, máte nárok na dávky OČR , tj. „Ošetřovné člena rodiny“, při uzavření mateřské školy v Holčovicích.
Potvrdím Vám příslušný formulář, část A, zbývající části formuláře si vyplníte sami a předáte vašemu zaměstnavateli. Formuláš si stáhnete na www.cssz.cz

 

Formuláš pro ruční vyplnění: 

https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf/192f29d1-6677-9d93-59a7-60f8bb4b6e4b

 

 


Žádosti zašlete e-mailem na adresu : spicarova@tiscali.cz.

Děkuji a posílám Vám srdíčkové pozdravení! Alena Špicarová, ředitelka MŠ Holčovice
 

 

 

Milí rodiče,

píši Vám, v této pro nás všechny nelehké době, ale pevně věřím, že se zase spolu posuneme o kus dál a k lepšímu!
Hledejte proto potěšení ve Vašich dětech a dopřejte jim, aby se mohly potěšiti oni s Vámi.
Bez odkladů si užívejte každou radost s nimi!


„ Nejvzácnější na člověku není hlava plná vědomostí,
ale srdce plné lásky,
ucho ochotné naslouchat a ruka připravená vždy pomoci!“

 


Proměňte své domovy na místo, kde se budují krásné mezilidské vztahy
a pamatujte na to, že Vás Vaši milovaní potřebují víc, než kdy jindy a než všechny materiální věci!

Ozdobte své domovy radostí, naplňte je příjemnými vzpomínkami a vytvořte z nic bezpečné místo POHODY a POROZUMĚNÍ!

Opatrujte sebe i druhé, myslím na Vás!


Milé děti,
ahoj všichni ze třídy „U sluníčka“.

Věřím, že se Vám daří dobře, že jste všichni zdraví a plní elánu! Co pořád děláte?
Je mi po Vás smutno a než se zase spolu setkáme, posílám několik úkolů.

 

Kdyby Vám byla dlouhá chvíle, můžete si namalovat:

 

1. OBRÁZEK O JARU - kytičky, sluníčku, trávu, domeček pejska , celou Vaši rodinu…

Určitě se ti stýská po kamarádech

 

2. Nakresli svého kamaráda - ve školce mu obrázek můžeš předat až bude otevřená

Určitě se Ti stýská i po školce

 

3. Sestav z vystřižených geometrických tvarů MATEŘSKOU ŠKOLU / obdélník, čtverec, kruh, trojúhelník,
tvary můžeš použít několikrát a krásně barevně /

 

 

Nauč se básničky / pro mladší děti /

 

4. Táta včera na venku,
našel první sněženka.
vedle petrklíč,
zima už je pryč.


5. Byla zima mezi námi,
ale, už je za horami.
Hu, hu, hu,
jaro už je tu.

 

A teď něco pro předškoláky

 

6. JARO

 

Kde se tu tak rychle vzalo?
Zčistajasna je tu jaro!
Ještě včera sníh byl všude,
dnes už slunce pálit bude.


Zima končí, jaro je tu,
všude kole plno květů.
Bílá s žlutou jim všem velí,
lákají si k sobě včely.


Vítáme Tě, jaro, tady,
už spěcháme do zahrady,
sluníčka si užívat,
máme po něm všichni hlad!

 

Budeme slavit VELIKONOCE - pro ml.d. VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK

Z pomlázky si zajíček,
nese deset vajíček.
Poskakuje vesele,
má jen dobré přátelé.

 

pro st.d. HODY, HODY, DOPROVODY

Hody, hody, doprovody
dejte vejce malovaný.
Nedáte - li malovaný,
dejte aspoň bílý,
slepička Vám snese jiný.
V komoře v koutku,
na zeleném proutku.
Proutek se ohýbá,
vajíčko se kolíbá.
Slepička kdák,
vajíčko křáp,
panimámo, máte mi ho dát!

 

Před zrcadlem si můžete procvičovat jazýček Říkanka na procvičení L


Letěl bílý motýlek kolem mlýnice,
viděla ho u mlýnem bílá slepice.
Slepice se divila, že je taky bílý,
hned se ptala motýla, kde ho nabílili.

 


Milí rodiče,

věřím, že s dětmi prožijete pěkné chvíle při plnění úkolů z pohodlí domova a děkuji za přízeň.

Všichni buďte na sebe opatrní, myslím na Vás a posílám Vám pohlazení.

S pozdravem a úsměvem Vaše ředitelka MŠ Holčovice Alena Špicarová

 

 

 

 

Vážení rodiče,
na základě nařízení Zřizovatele obce Holčovice a přijetí krizového opatření bude mateřská škola v Holčicích s účinností od 16.3.2020 do odvolání uzavřena.
Prosím, dbejte všech vládou nařízených opatření a budu se opět těšit na setkání s Vámi a Vašimi dětmi.

Všem rodinám ze srdce přeji trpělivost, porozumění, vstřícnost a rodinnou pohodu. Myslím na Vás!
Vaše ředitelka MŠ ALENA ŠPICAROVÁ.

 

 

 

Akce v březnu

 

Změna termínu focení v MŠ

Focení dětí proběhne v pátek 27.3.2020 od 8.00 hodin!
 


Beseda v knihovně

Měsíc březen je ve znamení MĚSÍCE KNIHY. Děti navštíví místní knihovnu a budou besedovat s paní knihovnicí o knihách, ilustrátorech knih, a určitě si vyslechnou i pěknou pohádku. Akce bude zaměřena na podporu dětského čtenářství.
Termín bude zveřejněn na nástěnce v „Okénku pro rodiče“.

 


Byla zima mezi námi, ale už je za horami...

V pátek 20.3.2020 se tradičně děti z MŠ rozloučí se ZIMOU , aby přivítaly JARO v naší vesnici od 10.15 hodin. Vynesou babu Zimici, kterou zapálí a vhodí do potoka.

 

Z poštovní schránky mateřské školy…

 

Výchovně vzdělávací projekty v měsíci únoru :

1. Ten dělá to a ten zas tohle…
2. Velkou kouli uválíme, sněhuláka postavíme
3. Masopustní veselí

Podporovali jsme děti v samostatnosti, vedli je ke klidnému projevu, pokračovali jsme v přirozeném rozvoji dětské osobnosti. U dětí byla rozvíjena tvořivost v praktické části při vystřihování, lepení, malování, při hudebním a tanečním projevu, při pohybových aktivitách.
Děti se seznámily s morální kvalitou při respektování a dodržování pravidel soužití v kolektivu, v chování s dospělými. Učily se ocenit práci druhého, byly vedeny k ohleduplnosti, trpělivosti, učily se vyjadřovat své myšlenky a pocity.
Vedli jsme děti k volnosti, osobní pohodě a svobodě, kladli jsme na ně přiměřené nároky, ocenili jsme jejich úspěch, vyjádřili i projev uznání.
Podporovali jsme cit pro estetické vnímání, motivovali jsme je pro ochotu spolupracovat v pestré nabídce činností.
 

 

 

 

Ve středu 22.1. 2020 poeticky laděné pohádky z polárních krajů zavedly děti do zimního prostředí plného sněhu, ledu a mrazu.
Poznaly všechna polární zvířata, zazpívaly si o nich a zatančily.
Scéna byla doplněna krásnými barevnými fotografiemi promítanými na velkém plátně.
Děkujeme za poutavé vyprávění, které nás obohatilo znalostmi cestovatele z polárních oblastí.


V únoru proběhne “Masopustní veselí”, proto vyzýváme rodiče, aby dětem připravily veselé a humorné masky.
Přesný termín bude zveřejněn na nástěnce v “Okénku pro rodiče”.

 

 

 

Jak jsme prožili prosincový měsíc v MŚ

Ve čtvrtek 5.12. dopoledne zavítal mezi děti Mikuláš s andělem a čerty .Přivítali jsme je vánočními koledami a každé dítě dostalo balíček s cukrovinkami, láhvi na nápoj nebo krabičkou na svačinu. Děkujeme.

 

V sobotu předškoláci vystoupili s kulturním programem na obecním vánočním jarmarku s předáním koledy všem přítomným.

 

Ve čtvrtek 12.12. jsme si poslechli vyprávění o staročeských vánocích a zazpívali si koledy. Ve vánoční dílně si všichni vyráběli svícny ze sklenic i jablíček, které si odnesli do svých domovů.
 

 

Kouzlení pro radost

V úterý 12.11. jsme v 17.00 hodin v deštivém počasí rozsvítili lampióny pod deštníky a směle vykročili k obecnímu domu.
Tam na nás čekal kouzelník , který všechny přítomné ohromil svým výkonem. Předvedl se nejen on, ale vyzval ke kouzlení i holčovické děti. Musím potvrdit, že se svého úkolu zhostily na výbornou.
O zábavu, smích, a vřelý potlesk nebyla nouze.
Z akce si děti odnesly domů balónková zvířátka a hluboký citový zážitek.
Děkujeme členkám SPOZu za sladké domácí martinské rohlíčky. Byly výborné!

 


Akce v prosinci

 

Pěvecký sbor “Holčovický slavíček” vystoupí se svým programem na obecním vánočním jarmarku v sobotu 7.12.2019 od 14.00 hodin.

 

Vánoční strom štěstí

Vánoční strom je jedním ze symbolů vánočních svátků, patří k jejich tradici.
Takový strom bude stát před MŠ od 7.12.2019.
Rodiče s dětmi i ostatní občané si na něj mohou zavěsit vánoční ozdoby, aby je provázelo štěstí v nadcházejícím čase.
Zveme Vás, přijďte si k nám zavěsit své štěstí!
 

 

Ve čtvrtek 12.12. prožijeme v mateřské škole STAROČESKÉ VÁNOCE od 15.30 hodin.
Dáme tak příležitost našim dětem dotknout se toho svátečního okamžiku, který s sebou přinášejí vánoce. Zapálíme svíčku, rozsvítíme stromeček, zazpíváme koledy při vůni purpury a zaposloucháme se do vánočního ticha.
Rádi postojíme u betléma v klidném rozjímání o čase minulém i čase nadcházejícím.
Advent, Vánoce a Nový rok, to je čas, který má v sobě tajemství, očekávání a svoje kouzlo. Využijme toho času k vytváření radosti a pohody kolem sebe.
A pak už zůstane jen vzpomínání hebké jak pavučina a sladké jak cukroví.

 

Přání

Už jen pár dní, a budeme zas o rok starší.
Každému z nás přibyde nějaká ta vráska, možná šedivý vlas nebo hezká vzpomínka. I starostí přibývá, místo, aby ubylo. Ohleduplnosti, pochopení a vzájemné úcty je naopak čím dál méně.
Možná, že si ta hezká slova a milý úsměv schováváme právě na tento kouzelný vánoční čas s vůní jehličí a spoustou dobrot.
A tak si aspoň nyní toho hezkého a potřebného dejme plnou náruč.
Buďme k sobě co nejvíce ochotní, co nejvíce laskaví a ještě více trpěliví.

A něco z toho všeho si ponechejme, aspoň kousek, na rok 2020!

Přeji Vám Vánoce plné lásky, spokojenosti, radosti a porozumění , splnění toužebných přání a šťastný krok do roku 2020! Ze srdce Alena Špicarová, Vaše ředitelka MŠ
a předsedkyně SPOZ.
 

 

Akce v listopadu 2019

 

 

MŠ vyhlašuje druhý ročník rodinného projektu ”Kniha naší rodiny” . Cíl projektu má zaměření na výtvarné umění. Chceme, aby rodina společně trávila čas a přožila radost, zábavu, posílila vzájemné vztahy a spolupráci s MŠ.

 


V úterý 12.11. 2019 proběhne lampiónové setkání s kouzelníkem v MŠ, která ve spolupráci s SPOZ připravila na tento podvečer bohatý program
s dobrým občerstvením.
Zveme všechny děti s rodiči na prostranství mezi MŠ a obecním úřadem v 17.00 hodin. Těšíme se Vás a na spoustu lampiónových světýlek.

 


Přeji voňavé podzimní dny!
Alena Špicarová, ředitelka MŠ Holčovice


 

Akce v říjnu

 

 

Mateřská škola vyhlašuje rodinnou soutěž “Podzimní skřítek”. Hotové výrobky z podzimních přírodnin přineste do MŠ v termínu od 21.10. - 25.10.2019.


SPOZ

 

 

Zveme seniory na oslavu jejich svátku v sobotu 5.10.2019 do obecního domu v 18.00 hodin. K přátelskému posezení se sousedy přispěje hudební pořad pana Břicháčka.
K Vaší pohodě si můžete zazpívat, zatancovat a pochutnat si na domácím občerstvení.

 

Z poštovní schránky mateřské školy…..

 

Nastal den, na který se těšily nejen děti, ale i paní učitelky a ostatní pracovnice MŠ. Ano, tímto dnem bylo pondělí 2.září, kdy se otevřely dveře mateřské školy
s rozestavěnou novou střechou.
I přesto byl slavnostně zahájen školní rok 2019/20 se zapsanými 26 dětmi.
Po přivítání všech pracovníků MŠ, pana starosty obce i rodičů jsme šťastně vykročili vstříc krásným zážitkům při náročné práci ve vzdělávání a výchově těch nejmenších.
Radostně jsme vypustili do světa 40 balónků ve tvaru srdíček jako symbol čtyřicátého výročí trvání této mateřské školy v Holčovicích!
 

 

 

Srdečně zveme všechny rodiče na

 

 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/20v 9:00 hodin do třídy MŠ!
 

 

 

GDPR

Kontakty :

Mateřská škola Holčovice, okres Bruntál, příspěvková organizace
Holčovice 242, 793 71 Holčovice

E-mail: spicarova@tiscali.cz

Mobil : 737242477

IČ: 75029502

www.msholcovice.cz


ID datová schránka: neakrg7


Správce osobních údajů:
ředitelka MŠ Alena Špicarová

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. Aleš Suchánek, e-mail: ales.suchanek@seznam.cz, telefon: 724633964
 

 

Akce v červnu

 


Výlet do přírody

 

Ve středu 12.6.2019 se uskuteční pro děti MŠ půldenní výlet do přírody za dobrodružstvím od 8.00 hodin.

 

Šerpování předškoláků

 

 V úterý 25.6.2019 se předškolákům představí klaun Bob od 16.00 hodin na akci “Šerpování předškoláků”.

 


Z poštovní schránky mateřské školy…

Zápis do MŠ

V úterý 14.5. 2019 se konal zápis dětí do předškolního zařízení pro školní rok 2019/20. Celkem se přihlásilo 8 dětí. Jako upomínku na tento den si děti odnesly
pěkné dárečky, pamětní list a sladkost .

 


Den matek

 

V dalším týdnu v úterý 21.5. se konala v MŠ milá akce. Pozvali jsme maminky na oslavu jejich svátku Dne matek.
Program byl rozdělen do tří částí. V první části děti zahrály maminkám pohádku “O červené Karkulce” doprovázenou veselými písněmi. Druhá část byla věnována pěveckému sborečku “Holčovický slavíček”, kde děti zpívaly a hrály na neobvyklé nástroje.
Ve třetí části rozdaly děti maminkám dárečky, krásné skleněné náhrdelníky, které samy malovaly.
Maminky vyjádřily poděkování, akce se jim moc líbila.

 

Jarní koncertování

 

Stalo se již tradicí, že každý rok na jaře k nám do MŠ zavítaljí mladí muzikanti ze ZuŠ. Stalo se tak ve čtvrtek 23.5. v 9.00 hodin.Doprovázeli je dva klauni, kteří dětem ukázali, co se na koncertu nemá dělat. Hrálo se na klavír, kytary, flétničky, zpívaly se hádankové písničky, zkrátka bylo veselo.
Děti z MŠ poděkovaly žákům za představení zpěvem písně “Přijel cirkus na náměstí”.

 

Odprodej dětských stolů pokračuje

MŠ nabízí k odprodeji za symbolickou cenu dětské stoly, které jsou vhodné i na zahradu. Mají kovovou konstrukci a barevné pracovní desky ( žlutá, modrá, červená, zelená).
Kontakt 737242477

 

Poslední zvonění

SPOZ připravuje akci “Poslední zvonění” pro žáky 9 .třídy ZŠ ve středu 26.6.2019 od 9.30 hodin.
          

 

 

Akce v květnu 2019

 

 

Den otevřených dveří se zápisem do MŠ

 

V úterý 14.5. 2019 proběhne Zápis dětí do předškolního zařízení od 16.00 hodin. Rodiče si mohou prohlédnout prostory MŚ a zapsat své dítě pro školní rok 2019/20.

 

 

Oslava svátku matek

 

V úterý 21.5. proběhne v MŠ oslava svátku matek od 15.30 hodin společně s “HOLČOVICKÝM SLAVÍČKEM”.

 

 

 Hudební interaktivní představení

 


Akce “Já nic, já muzikant” proběhne v úterý 28.5. od 10.30 hodin v MŠ. Pozvání přijali žáci 1. - 3. ročníku ZŠ.

 

 

Pozvání k přátelskému posezení do Obecního domu

 

Pozvánka platí pro rodiny, které se zúčastnily projektu “Rodinka spolu” a splnily zadané úkoly od ledna - května 2019.
Sejdeme se v pátek 31.5. v 17.00 hodin v Obecním domě.


 

Z poštovní schránky mateřské školy…


 

Než půjdu do školy...


Ve čtvrtek 28.3. navštívili předškoláci 1.třídu ZŠ, aby se seznámili s vyučovacím procesem a prostředím školy před zápisem. Pozdravili se s paní učitelkou, kamarády,
a zapojili se hodiny čtení.
Všem přinesli upomínky na tento společný den.


Beseda v knihovně

 

V ůterý 2. dubna nás potkalo milé uvítání v místní knihovně. Pracovnice knihovny vyhověla naší prosbě, a tak jsme si prohlédky místnost knihovny, besedovali
o knihách, o obrázcích, autorech knih i malířích.
Děti zaujalo velké množství knih a systém půjčování. Mohly si prohlédnout dětské knihy a zaposlouchaly se do příběhu o čertech.
Všichni si odnesli pohádkové omalovánky a krásný zážitek.
Paní knihovnice, děkujeme Vám!


Tradiční velikonoční dílna…

 

Pozvání do velikonoční dílny ve čtvrtek 11. dubna přijali rodiče s potěšením. A tak bez rozpaků mohla začít výroba velikonočních věnců z březových větví a vrbového proutí. Zdobilo se vyfouknutými malovananými vajíčky a barevnými pentlemi.
Děti si vyráběly papírové slepičky a kuřátka.
Velikonoční stůl byl jistě plný velikonočních dobrot i krásné ručně vyrobené dekorace, kterou si každý odnesl domů.
Na závěr akce jsme si popřáli veselé velikonoce a hezké jaro!


Den Země v MŠ

 

V úterý 23.dubna plnily děti úkoly z projektu DEN ZEMĚ.
Projekt nás vede k propojení enviromentálních témat pro usilování a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí, třídění odpadů, úspory vody , energie a k šetrnému přístupu dětí k životnímu prostředí.
Děti si prohlížely encyklopedie přírody, zvířat, stromů, ryb, květin… Měly své úvahy o tom, co je dobré, co je špatné pro životní prostředí, hrály ekologické hry, dělaly pokusy , uklízely okolí MŠ. Byl u nich prohlubován zájem o přírodu, její ochranu, a byly motivovány k šetrnému přístupu k přírodě.
Závěrem projektu byla výsadba stromku borovice před MŠ. Děti popřály stromku, ať krásně roste a vyslovily pro něj další splnitelná přání.
Při oslavě ZEMĚ se budeme snažit naší planetě pomáhat, ne jí zatěžovat!

Vyzýváme nás všechny z Holčovic, ukliďme si naši vesnici nejen před a za domem, ale i kousek dál!

 

Odprodej dětských stolů

 

Mateřská škola nabízí k odprodeji dětské stoly s barevnou pracovní deskou od 2.května 2019.
Bližší informace pro zájemce na čísle 737242477
  

 

 

Akce v dubnu 2019


Ve čtvrtek 11.4. proběhne v mateřské škole VELIKONOČNÍ DÍLNA od 15.30 hodin.

 


V úterý 23.4. při plnění projektu DNE ZEMĚ vysadí děti stromek u MŠ v dopoledních hodinách. Chceme pomáhat pečovat o okolní životní prostředí, spoluvytvářet pohodu prostředí a chránit přírodu.

 


V úterý 30.4. proběhne v MŠ dopoledne ČARODĚJNICKÝ REJ s písněmi, skotačením a vařením čarodějnického lektvaru. Odpoledne postaví tátové pro holčičky před MŠ tradiční májku.

 

 

Bubnování v kruhu


Ve středu 13.3. se ozývaly z mateřské školy africké písně doprovázené bubnováním na bubny.
Zkušený bubeník pan Vandi z Holandska přivezl africké bubny různých velikostí a rozměrů, aby mohlo proběhnout BUBNOVÁNÍ V KRUHU s dětmi MŠ a posléze s žáky ZŠ.
Na začátku každý dostal svůj buben, který si hlazením zahřál a mohl si vyzkoušet bubnování. Pak se už bubnovalo podle pokynů v různých rytmech a děti postupně získávaly cit pro rytmus.
Naučily se indiánskou píseň a na africké rytmy si i zatančily.
Akce byla neobvyklou zábavou, velmi originální a přínosná.

 


Byla zima mezi námi…

Ve čtvrtek 21.3. se mateřinkové děti tradičně loučily se zimou a uvítaly jaro. Vynesením BABY ZIMICE, zapálením jí a hozením do potoka, vyhnaly z vesnice všechny chmury a nemoci a budou očekávat jen krásně teplé a zdravé jarní dny!
Držíme palce, ať se jim to podaří!
 

 

 

Akce v březnu 2019

 

 

Ve středu 13.3.2019 proběhne v prostorách MŠ akce BUBNOVÁNÍ V KRUHU. Od 9.30 hodin budou děti z MŠ bubnovat pohádkovým zvířátkům, od 10.30 hodin se žáci 1. - 5 ročníku zapojí do bubnování ve speciálním programu.


Přijde jaro do vsi...


Ve čtvrtek 21.3. budou děti z MŠ tradičně VÍTAT JARO průvodem přes vesnici od 10.15 hodin.

 

 

Pohádka O líném Honzovi trochu jinak...

 


V pondělí 18.2. jsme příivítali žáky 1.-3. stupně ZŠ na divadelní představení "O LÍNÉM HONZOVI" Známou pohádku zahráli herci v moderním pojetím s patřičným vtipem. Odměnou jim byl veselý smích všech zúčastněných a dlouhý potlesk.

 

Den pro mého tátu neuskutečněn, nepřízeň počasí - odloženo
   

 

 

Akce v únoru 2019

 

Druhý týden v únoru, ve čtvrtek 14.2.2019 bude pořádána akce " DEN PRO MÉHO TÁTU”. Tatínkové si přijdou zasportovat a zasoutěžit ve sněhu na školní zahradu v mateřské škole.
Určitě si společně užijeme hezké odpoledne plné smíchu a radosti jako loni.
Tatínkové, těšíme se na Vás!

 


V pátek 15.2.2019 se budou děti fotit od 8.00 hodin.

 


V pondělí 18.2.2019 zveme děti na pohádku “O líném Honzovi” v 10.30 hodin.

 


Mateřská škola se zapojila do projektru ZDRAVÁ 5 Nadačního fondu Albert.
Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro ZŠ a MŠ. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování.
Lektoři seznamují děti ve vzdělávacích blocích zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich zavedení do životního stylu.

 

Náš první vzdělávací blok s dětmi proběhne 25.2.2019 v 9.00 hodin v MŠ.

 


Na konec února nebo začátkem března připravujeme hudební interaktivní představení “Já nic, já muzikant”. Děti budou zpívat,
dirigovat, hrát na nástroje jako heligon, housle, basu, trubku, dudy, píšťalu, flétnu …
Pozveme i žáky 1. stupně ZŠ, termín bude upřesněn na školských zařízeních.

 

 

Z poštovní schránky mateřské školy…

Koledníci z MŠ přišli s písní na rtech “My tři králové jdeme k vám” popřát zdraví a štěstí v roce 2019 na obecní úřad, do obchodu a na poštu.
Dětské přání je samozřejmě na dálku posíláno i všem v našich krásných Holčovicích.

 

 

Projekt “ R O D I N K A S P O L U"

Mateřská škola připravila a vyhlásila projekt "RODINKA SPOLU” od 25.1. - 15.5.2019
Naším cílem je , aby rodina společně trávila čas, prožila radost, zábavu, posílila vzájemné vztahy a spolupráci s MŠ. Rodiny během doby budou plnit společně zadané úkoly, předkládat k nahlédnutí splněný úkol např. foto. Za splněné úkoly dostanou srdíčka do svého školního pasu.
Všechny rodiny, které získají 5 srdíček, převezmou hodnotné ceny pro celou rodinu na společné akci v květnu.

 

LEDEN:
Zavěsit krmítko a krmit ptáčky po celou zimu.

ÚNOR
Sportuje celá rodina na sněhu - stavba sněhuláka, iglú apod.

BŘEZEN
Návštěva knihovny, přečíst dětem knihu.Stavíme s tátou ze stavebnice a tak se nám to povedlo!

DUBEN
Namalovat kraslici, uplést tatar - přinést do MŠ. S tátou jsem byl na pomlázce.

KVĚTEN
Turistická vycházka s celou rodinou.

KAŽDÁ RODINA VYHRÁVÁ, PROTOŽE SPOLEČNĚ STRÁVENÝ ČAS JE NEJVĚTŠÍ VÝHROU!
 

 

 

Akce v lednu 2019

 

MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM, ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ VINŠUJEME VÁM…

V pondělí 7.1.2019 budou děti z MŠ koledovat od 10.30 hodin v tříkrálovém průvodu vesnicí.


Z poštovní schránky mateřské školy...

 


VÁNOČNÍ STROM ŠTĚSTÍ…

Vánoční strom je jedním ze symbolů vánočních svátků, patří k jejich tradici. Takový strom stojí i před MŠ . Děti i rodiče si na něj zavěšují různé vánoční ozdoby, aby je provázelo štěstí v nadcházejícím čase!
Zveme i Vás ostatní, přijďte si zavěsit své štěstí!

 


VÁNOČNÍ JARMARK V OBCI


Víte, proč se předškoláci těšili na sobotu 8.12.2018 ? Sešli se, aby rozdávali v předvánočním čase radost a potěšení všem lidem. Vystupovali ti, kteří navštěvují v mateřské škole pěvecký sbor “ Holčovický slavíček”. Zpívali písně o zimě, vánocích, přednášeli básně o Ježíškovi. Na závěr svého programu rozezpívali všechny přitomné
s vánočními koledami.
Děkujeme za krásný zážitek .

 


ZA POHÁDKOU “MACH A ŠEBESTOVÁ”

V úterý 11.12. si děti vychutnali veselou a barevnou divadelní pohádku “Mach a Šebestová - slušné chování”. Díky dvěma hercům se účastníci stali součástí oblíbeného večerníčku od Miloše Macourka.
Smích dětí i dospělých provázel celé představení.
Jsme rádi, že se rodiče dokázali zastavit v tom předvánočním shonu a spěchu a přišli se mezi nás potěšit.
 

 

 

Akce v prosinci


V úterý 11.12.2018 zveme děti i rodiče na veselou a barevnou divadelní pohádku" Mach a Šebestová - slušné chování" do mateřské školy v 16.00 hodin.
Díky dvěma hercům se účastníci stanou součástí oblíbeného večerníčku od M. Macourka.

 

 

V sobotu 8.12.2018 budou přesdškoláci vystupovat s kulturním programem na VÁNOČNÍM JARMARKU od 14.00 hodin.

 

 

Z poštovní schránky mateřské školy …


MARTIN JEDE, ZIMU VEZE...

Ani letos tomu tak nebylo. Již několik let čekáme na tento den, že Svatý Martin přijede na bílém koni.
Tradiční “Svatomartinský průvod” vyrazil 12.11.2018 v 17.00 hodin z holčovického parku směrem k mateřské škole.
Přesto dobrá nálada a rozjásaná dětská očka v záři světýlek nenechala nikoho na pochybách, že si tento den krásně užijeme.
A opravdu . Čekala na nás tanečnice Verča, která měla pro děti připravené zpívánky a tancovánky. Všichni se rádi zapojili a s Verčou patřičně skotačili.
Bývá zvykem, že mateřská škola je výbornou hostitelkou a tak nikdo nepřišel zkrátka. Rozdávaly se plněné martinovské rohlíčky s lahodným čajem..
Jsme rádi, ža na této akci bývá velká účast , proto nezapomeňte, že příště začínáme ve stejný čas...

 

 

 

Akce v listopadu 2018

 

NA SVATÉHO MARTINA, KOUŘÍVÁ SE Z KOMÍNA ...

 

V pondělí 12.11. 2018 proběhne v obci Svatomartinský průvod. Sraz bude v 17.00 hodin v holčovickém parku. V přízemí MŠ oslavíme tento podvečer podzimními písničkami a tancovánkami. Účastníci se mohou těšit na tradiční dobré občerstvení.

 


ŠKOLA HROU ...


V měsíci září byla v MŠ vyhlášena rodinná soutěž “O nejkrásnější podzimní náhrdelník”. Akce se zúčastnilo celkem 19 rodin s krásnými originálními výrobky.
Ocenění a hodnotné ceny si rodiny převezmou na společném předvánočním posezení v MŠ 10.12.2018.
 

 

Akce v říjnu

 

Podzimní rodinná soutěž

 

Mateřská škola vyhlašuje rodinnou soutěž “ NEJKRÁSNĚJŠÍ PODZIMNÍ NÁHRDELNÍK ”. Hotové výrobky můžete přinést do MŠ v termínu od 15.10. - 19.10.2018.
Z podzimních náhrdelníků uspořádáme výstavu a věříme, že nás potěší!
Na zúčastněné rodiny budou čekat krásné ceny.
 

 

 

Sluníčko, sviť šťastným dětem

 

 

Zahájení školního roku proběhlo ve třídě MŠ za velké účasti rodičů. Bylo přijato 7 nových dětí a celkem je zapsáno 26 dětí ve věku 3 - 6ti let.Ředitelka školy přivítala všechny přítomné včetně starosty obce a představila personál školy.
Pracovnicím popřála šťastné vykročení do nového školního roku, pevné zdraví a kvalitní výsledky v náročné práci při výchově a vzdělávání dětí.
Jako upomínku na tento den dostaly děti balíčky s pamětním listem, omalovánkou, pastelkami, pexesem, bublifukem a čokoládou.
Personálu byly předány bomboniéry pro sladké vykročení do školního roku 2018/19.
Na závěr slavnostního zahájení se všichni přesunuly před budovu MŠ, kde děti vypouštěly do světa balónky s přáníčky. V tento okamžik se dětem rozzářily oči
a s hlavou zakloněnou k nebi mávaly na pozdrav, aby balónky doletěly co nejdál. Po chvíli byly vysoko v oblacích vidět jen barevné tečky.
Děkujeme rodičům za velkou účast a budeme se těšit na další vstřícnou spolupráci.

 

 

Nadstandartní aktivity


Zájmové kroužky


Od října budou na škole probíhat tyto zájmové kroužky


Pěvecký sbor “Holčovický slavíček”
První krůčky s angličtinou
Hasičský kroužek

Zájmové kroužky budou pro děti zdarma, chceme rozvíjet jejich krásu osobnosti, krásu pohybu a těla, krásu mysli, moudrosti, krásu umění a duše, krásu v nich i kolem nás!
 

 

Slavnostní zahájení školního roku 2018/19


V pondělí 3.9.2018 proběhne v MŠ slavnostní zahájení šk. roku 2018/19 od 9.00 hodin.
Srdečně zveme rodiče s novými dětmi i rodiče dětí, které již MŠ navštěvovaly.
Děti dostanou krásné upomínky na tento den a budeme vypouštět balónky s práníčky do světa.
Těší se na Vás celý kolektiv pracovnic z mateřské školy v Holčovicích

 

 

 

Akce v červnu

 

V pátek 1.6.2018 bude oslava DNE DĚTÍ od 13.30 hodin v areálu zahrady MŠ na stanovištích i v areálu ZŠ. Více určitě popíše ZŠ.

 


V úterý 26.6. proběhne v mateřské škole “STUŽKOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ” v 16.00 hodin.
Zavítá mezi děti kouzelník a vyčaruje jim pohádkový svět.

 


"Poslední zvonění" pro žáky ZŠ se uskuteční v pátek 29.6.2018 v ZŠ od 9.30 hodin.

 


Co jsme prožili v mateřské škole v měsíci květnu…

 

Ve středu 2.5. 2018 proběhl od 16.00 hodin v mateřské škole Zápis dětí do předškolního zařízení. Celkem se zapsalo 6 dětí pro školní rok 2018/19.
Jako upomínku na tento den dostaly děti Pamětní list, maňáska a sladkost v podobě Kočičích jazýčků.
Maminky naslouchaly pokynům a chodu mateřské školy, tatínkové si s dětmi hrály. Věřte, že se nikomu nechtělo odcházet domů.
Budeme se na Vás těšit 3.září 2018!

 


Ve čtvrtek 17.5. jsme pozvaly do mateřské školy maminky na jejich oslavu DNE MATEK. Setkání proběhlo ve sváteční atmosféře, kde děti maminky potěšily písněmi, básněmi a muzikálovou pohádkou O Budulínkovi.
Třešničkou na dortu bylo předání dárečku maminkám se sladkou pusou. Děti namalovaly na porcelánový hrníček srdíčko z lásky.

 


V úterý 22.5. se děti těšily na spolužáky ze Základní umělecké školy. To proto, že proběhlo “Jarní koncertování” v mateřské škole. Žáci hrály na klavír, kytaru i klávesy.
Zazpívali veselé písničky s doprovodem na nezvyklé"hudební nástroje”, jako kladivo, prkénko sklenice, vařechy.
Děkujeme za vystoupení a budeme se těšit na další setkání.


 

 

Akce v květnu

 

 

V úterý 17.5. 2018 zveme maminky, babičky i tetičky na oslavu jejich svátku do mateřské školy v 15.30 hodin.Připravili jsme pro Vás s dětmi bohatý kulturní program pro hezké prožití svátečního dne.

 

 

Ve čtvrtek 3.5.2018 proběhne ZÁPIS DĚTÍ do mateřské školy pro školní rok 2018/19 od 16:00 hodin.
Vážení rodiče, milé děti, zveme Vás do mateřské školy a budeme se těšit!

 

 


Z poštovní schránky mateřské školy….